Vi setter oss «i båten» med kunden

For å lykkes med industriell produksjon i Norge må vi være gode på automatisering og robotisering. Det har vi i Canpro trent oss på i 15 år. Enhetskostnadene må være konkurransedyktige og kvaliteten må være riktig, og vi vet av erfaring hva som er mulig å få til. Og den som er best, vinner i konkurransen om leveranser til sine kunder.

Konkurransekraft er et produkt av velfungerende lag, satt sammen av våre spesialister og engasjerte medarbeidere hos våre kunder. Vi har komplementære kompetanser innen mekanisk produksjon, robotisering, digitalisering og prosjektgjennomføring i Canpro teamet. Og vi har sterke partnere som vi kan støtte oss på.

Når vi setter oss i kundens sted, og får tillit, erfarer vi at resultatene blir de beste.

Våre partnere

Leverandør av plate og rør – lasermaskiner for gravering, merking og kutting.

Tilpasser og skreddersyr for sikkerhet og integrasjon i produksjonslinjer/celler.

KUKA er et globalt automatiseringsselskap med en omsetning på rundt 3,3

milliarder euro og omkring 14 000 ansatte.

Som en av verdens ledende leverandører av intelligente automatiseringsløsninger, tilbyr KUKA kundene alt de trenger fra en enkelt kilde:

fra roboter og celler til helautomatiske systemer for bilindustri, elektronikk, metall og plast, matvarer, e -handel / detaljhandel og medisinske systemer.

Selskapet har hovedkontor i Augsburg, Tyskland

Controlteam as er et uavhengig ingeniørfirma etablert i 1998, som leverer komplette systemløsninger innen elektro-, automasjon- og SCADA-systemer. Vi leverer til blant annet industri, skip, offshore og offentlige etater.

Vi utvikler løsninger i samarbeid med våre kunder, og legger stor vekt på kompetanse, kvalitet og serviceinnstilling.

Controlteam er hovedaksjonær i Canpro.

Infund støtter innovasjon og verdiskaping ved å utarbeide søknader om offentlig hel- eller delfinansiering.

De har kompetanse omfatter både norske og EU-baserte ordninger.

Infund er genuint opptatt av nyskaping.

Våre kunder