VÅRE TJENESTER

Vi tar prosjekt fra fra A til Å

Våre prosjekter starter ved at kunden presenterer oss en utfordring med f.eks ineffektiv produksjon, enhetskost eller kvalitet. Deretter utvikler vi et løsningsforslag. På bakgrunn av dette setter vi opp et komplett prosjektsløp frem til ferdig levering.  Vi har også tett oppfølging etter levering, og ser verdien av langvarige samarbeid.

Fase 1

Evaluering og forslag til løsninger

‣ Effektiv og systematisk tilnærming for å løse behov og utfordringer
‣ Overordnet plan og skisse til foreslåtte løsninger
‣ Estimert tid og kost for realisering

Fase 1

Fase 2

Modellering og simulering av ny prosess

‣ Modellere komplett produksjonslinje i kundens lokaler
‣ Simulere produksjon og logistikk gjennom alle relevante steg
‣ Grunnlag for eksakt kapasitet og enhetskost etablert

Fase 2

Fase 3

Produktutvikling

‣ Utvikling av spesial maskiner og produkter ved behov
‣ Vi utfører all engineering, produksjon og dokumentasjon på skreddersydde løsninger
‣ Utvikling av software for betjening og overvåking

Fase 3

Fase 4

Installasjon og oppstart

‣ Oppstart av produksjon hos kunde
‣ Opplæring av personell
‣ Programmering og innkjøring av produkter

Fase 4

Fase 5

Etterservice og reperasjoner

‣ Faste service avtaler
‣ Reparasjon og oppgradering av komplekse produksjonslinjer

Fase 5