Vi måles etter hvor mye kunden får redusert enhetskostnaden

Skal det utvikles gode produksjonsløsninger må sluttkunde og leverandøren av produksjonsløsning i samarbeid finne frem til de gode løsningene. Kunden kjenner sitt behov best og leverandøren har kompetanse på teknologien og løsninger. Selskaper som evner å få til godt samarbeid og kombinere styrken til begge parter vil med stor sannsynlighet kunne utvikle produksjonseffektive løsninger.
Svein Håhjem programmerer en av KUKA robotene Canpro har levert

Fra artikkel i AMNYTT | Skrevet av Jan Eirik Schiøtz

Vi skal være trygge på at løsningene vi leverer er gode og løser kundens behov, sa Svein Håhjem og Endre Næss til AMNYTT da vi besøket Canpro`s lokaler utenfor Bergen. Håhjem er gründer av bedriften og Næss tiltrådte som daglig leder januar 2019. For å nå målet om å kunne levere riktige, innovative og fremtidsrettede løsninger, må vi tett på kundene våre for å sikre felles forståelse av utfordringer og forventninger, sier Næss. Når alt kommer til alt er det redusert enhetskost som teller. For små og mellomstore bedrifter utfører hjelper Canpro gjerne til med lønnsomhetsanalyse før investeringsbeslutningen tas. Kundeforholdet er ikke over den dagen vi har installert løsningen vår. Vårt mål er at det skal være et langvarig samarbeid med stor tillit begge veier. Enkelte kunder har ønsket å inngå opp til ti års serviceavtale. 

– Hos en kunde har vi i tillegg til serviceavtale gitt tre års teknisk garanti, forteller Håhjem. Det krever trygghet på at løsningene er riktige, når det inngås så langvarige avtaler. 

Håhjem har bred erfaring fra flere industrier som nå er naturlige kunder. Canpro as ble etablert i 2011 av Svein Håhjem og Controlteam. Controlteam as er et uavhengig ingeniørfirma med lang erfaring innen elektriske styresystemer og automatisering. Visjonen når Canpro as ble etablert var å levere løsninger til den samme industrien som Controlteam leverte til. Med tiden har dette utviklet seg til å bli en klar visjon om å være en uavhengig leverandør av løsninger for effektiv produksjon til industrien på Vestlandet. 

Canpro’s kompetanse er i stor grad rettet mot å finne gode løsninger for effektiv produksjon. Det omfatter alt fra modellering og simulering av løsningsforslag til ferdig i drift satt anlegg hos kunde. Canpro har både operasjonell, teknisk og bedriftsøkonomisk kompetanse som sikrer god prosjektgjennomføring. Roboter er sentral i mange av Canpros løsninger. Med god forståelse for markedets behov og inngående kjennskap til siste utvikling innen produksjonstekniske løsninger, kan det utvikles produksjonslinjer i Norge som er internasjonalt konkurransedyktig. Canpro ønsker å være en innovativ bidragsyter til at produksjon og arbeidsplasser bevares i Norge

Samarbeid er nøkkel til gode løsninger

Grunnlaget for å kunne inngå lange samarbeidsavtaler med kunden er for det første gode kunnskaper om produksjonstekniske løsninger. – Vi har utviklet god kompetanse innen robotisering og mekaniske løsninger, forteller Næss. Når det gjelder valg av komponent og utstyrsleverandører er vi helt uavhengige. Selv om selskapet er ikke så gammelt, Canpro ble etablert i 2011, har de omfattende erfaring. I samarbeid med Controlteam har vi over 20 års erfaring med å levere automatiseringsløsninger til industrien, sier Håhjem som forlot en rolle som prosjektleder i Controlteam da Canpro ble etablert. Det er over tid utviklet gode relasjoner til industrirobotleverandører som KUKA og Omron. Vår erfaring er at disse selskapene leverer kvalitet og gir oss god support. Skal vi kunne yte våre kunder god service, er det avgjørende at våre leverandører også følger opp sine leveranser.

Canpro leverer også løsninger med samarbeidende roboter, der vi også har samarbeid med Norsk Cobotsenter som leverer Universal Robots.

Selvsagt følger Canpro med i teknologiutviklingen og jobber også med 3D-printing. Det er et nyttigt og effektivt verktøy til prototypefremstilling for å verifisere prinsipper og utføre enkle tester.

– Våre løsninger retter seg inn mot et bredt spekter av produksjonsbedrifter, og våre kunder skal ha høye forventninger.

Vestlandet er viktigste marked

Kundegruppen strekker seg fra næringsmiddelprodusenten TORO, via stålbearbeidende stillasprodusent som Alutec til trebearbeidende selskaper. – I tillegg til å være sterke på å utvikle gode tekniske løsninger er vi veldig opptatt av å kunne utvikle gode samarbeidsrelasjoner med være kunder, sier Håhjem. Vår strategi er å tilby konkurransedyktige produksjonsløsninger for virksomheter i vår region, sier Rune Hatletvedt. Hatletvedt har nylig tiltrådt som styreleder i Canpro. Med regionen mener han hele Vestlandet. Vi skal være med å bygge Vestlandet, sa han i samtalen vi hadde hos Canpro. 

Canpro har tett samarbeid med Infund as, som bistår flere av våre kunder i søkeprosess om tilskuddsmidler for å lettere kunne realisere løsningene som leveres. 

Håhjem forteller at løsninger med høy grad av innovasjon som sikrer effektiv produksjon har også gitt 

god uttelling på støtteordninger.

Har solid produksjonstekniske erfaring

– Det er i skjæringspunktet mellom kundens kunnskap om sine produkter og vår kompetanse på produksjonsløsninger at vi finner de gode løsningene, sa Håhjem. Tillit og åpenhet er viktige elementer i teambyggingen mellom kundene og oss. I denne sammenheng ser både Håhjem og Næss det som en stor fordel at begge har egne erfaringer fra produksjon. Det letter kommunikasjonen med kundene våre. Vi skjønner godt hva kundene forrmidler av ønsker og krav. God kommunikasjon gir grunnlag for tillit begge veier. – Et aspekt vi legger stor vekt på er at alle yrkesgrupper hos kunden skal bli hørt og delta i prosjektene, sier Næss. Det gjelder fra operatør til toppledelse. Moderne produksjonsløsninger involvere alle nivåer i en bedrift. Skal løsningene bli gode, må alle involverte parter tas med i utviklingsprosessene.

Visualisering hjelper i beslutningsprosessen

– Med moderne software er det enklere å presentere forslag til løsninger, forteller Næss. Gode visualiseringsprogrammer et godt hjelpemiddel til å formidle våre ideer til løsning. Vi kan modellere hele produksjonslinjer i kundens lokaler. Det kan omfatte både produksjon og logistikkløsninger. Beslutningsprosessen hos kunden blir enklere nå alle involverte får visualisert forslag til løsning. Diskusjonene blir mer målrettet og løsningsorientert

I tillegg hender det også at vi utfører tester på løsninger fra våre leverandører. Når alle disse stegene i utvikling, produksjon og installasjons av løsning er simulert, vil vi være sikre på at leveransen vår fungerer etter hensikten. I tillegg skal produksjonsløsningen være sikker. Både vi og våre kunder har stor oppmerksomhet rettet mot HMS. Det er spesielt viktig når det gjelder robotinstallasjoner. 

Fortsatt produksjon i Norge

Alutec as er et godt eksempel på hva god samarbeid kan resultere i. Dette selskapet produserer stillassystemer. Dette er et produktområde som i stor utstrekning produseres i land med lavere kostnadsnivå enn i Norge. Robotløsninger har helt siden 1999 vært sentral i Alutecs produksjonslinjer. Sammen med Canpro har dette selskapet kommet frem til løsninger som er internasjonalt konkurransedyktig. AMNYTT vil i neste utgave presentere disse løsningene.