Samarbeidspartnere

Controlteam as er et uavhengig ingeniørfirma etablert i 1998, som leverer komplette systemløsninger innen elektro-, automasjon- og SCADA-systemer. Vi leverer til blant annet industri, skip, offshore og offentlige etater.
Vi utvikler løsninger i samarbeid med våre kunder, og legger stor vekt på kompetanse, kvalitet og serviceinnstilling.
Controlteam er hovedaksjonær i Canpro.

Infund støtter innovasjon og verdiskaping ved å utarbeide søknader om offentlig hel- eller delfinansiering.
De har kompetanse omfatter både norske og EU-baserte ordninger.

Infund er genuint opptatt av nyskaping.